Edem Yaqubov — vitraj sanatı ve ağaç oyma ustası

Edem Yaqubov balalıqtan sanatqa meraq sarğan. Em bu tesadufen degil, onıñ babası belli ressam Nuri Yaqubovdır. Bugünde-bugün Edemniñ kendisi de vitraj sanatı ve ağaç oyma ustasıdır.