Ablây Şamil – oca ve podpolşçik

Qırımtatar yazıcısı ve oca Ablây Şamil cebede elâk oldı. 1942 senesi, o, gestapo tarafından yaqalanıp, canavarcasına öldürildi.