Talât Aliyevniñ baht sırı

90 yaşlı Talât Aliyev – bahtlı insan. Doğma Bağa köyünden olğan qartbaba sürgünlikten soñ tuvğan köyüne qayttı. Lâkin Vatanında yaşamaq aqqını qazanmaq içün bayağı küreşti.