Sabira Hocabadinova: «Bagerovoda 23 mevta astında babamnıñ cesedi tapıldı»

Sabira Hocabadinova 84 yaşında. Onıñ taqdiri çoq ağır sınavlarnen tolu edi. Cenk, yaqınlarnıñ vefatı, sürgünlik, ğurbetlikte 60 yıl sürgen ömür… Lâkin Sabira apte er şeyge dayandı ve Qırımğa avdet etti.