Mürvet Ğaniyeva ğurbette Yaltasına asret yaşay

Doğma Yalta şeerinden olğan 85 yaşında Mürvet Ğaniyeva Voljsk şeerinde (Mariy El) yaşay. Onıñ qorantasını mında 1944 senesi sürgün ettiler. Mürvet hanım da Mariy Elge tüşken epsi qırımtatarlar kibi ağaç işlevde çalıştı. Anasını ğurbette cıydı, babası ise cenkten qaytıp kelmedi. Onıñ Yaltada doğğan evi bugün de tura. Mürvet hanım ise Vatandan uzaqta öyle de ğurbet ilde qaldı. Zera Bekirovanıñ materialları qullanıldı