Murat Voyennıy Qırımdan üç kere sürgün etildi

Voyennıy soyadı qırımtatar milliy areketinde çoq bellidir. Bu sülâleden çıqqan insanlar Moskvağa barıp, mahkemelerde iştirak ettiler ve birinciler sırasında Qırımğa avdet ettiler.  Murat Voyennıy Vatanğa 1968 s. qayttı ve kene de sürgün etildi.