Mesüt Kurtmollayev yaşlıqta babasını, evini ve Vatanını ğayıp etti

Mesüt Kurtmollayevnıñ yaşlığı meşaqatlarnen tolu edi. Yaş oğlan babasını ğayıp etti, yaşağan köyüni ateşke berdiler, özüni ise çoqqa barmay Özbekistanğa sürgün ettiler. Mesüt qartbaba er şeyge dayandı. Ğurbetlikte sağ qaldı ve birinciler sırasında Vatanğa avdet etti.