Gülşan Kiya ve Tahir Sirazutdinovnı sürgünlik birleştirdi

Gülşan Kiya Qırımda, Aluşta civarında dünyağa keldi. Tahir Sirazutdinov ise Tataristanda doğdı. 1944 s. sürgünligi eki insannı birleştirdi. Tahir qartbabanıñ qorantası cenkten evel açlıqtan qurtulmaq içün Qırımğa köçti. 1944 s. olar diger milletlernen beraber Mariy El cumhuriyetine sürgün etildiler. Aynı şu yerge Gülşan Kiya qorantasınen beraber tüşti.