Devlet Sultan Serveriyeva ailesinden ayrı sürgün etildi

Mayıs 18-ge keçer gecesi Devlet-Sultan Serveriyeva qomşu köyde yaşağan soylarında edi. Saba askerler qapını qaqqanda, o, tek üstündeki beyaz anterini alabildi. Öz ailesini Devlet-hanım Özbekistanda eşelonlarnıñ birinde köydeşlerini körip, taptı