Belli oca Elmira Halilova 80 yıllığını qayd ete

Elmira Halilova 80 yaşını toldurdı. Ömüri devamında, o, bir çoq horluq ve qıyınlıqlardan keçti. Vatandan uzaq sürgünlikte bulunıp, yaş bala olğanda, açlıq kördi. O vaqıt, anası uydurğan: «Babañ cenkten ötmek taşığan arabağa minip qaytacaq»  masalına can yürekten inandı. Böyle de oldı. Babası sağ-selâmet qayttı ve ötmek taşıp başladı. Elmira apteniñ, balalarğa ders bermek arzusı da yerine keldi.