Amit Camedinov sürgünlikte öksüz qaldı

Doğma Aluşta civarındaki Küçük Üzenli Amit Camedinov 80 yaşında. Onıñ körgen-keçirgenleri kitapqa sığmaz. Sürgünlik onıñ qalbinde iç savuşmaycaq pek büyük yara qaldırdı. Balalığında anası, qız ve oğlan qardaşlarından ayırılıp, 9 yıl balalar evinde keçire. Taqdir oña babasını körmek ümüdini bağışlay. Amma bu quvanç çoqqa sürmey — bir aydan babası da vefat ete. Bütün bu ğayıp ve accılarğa baqmadan, Amit Camedinov sağ qaldı, bahtını taptı ve Vatanğa qayttı.