Qırımtatarlar qaysı ayaqqap kiygenler?

Qatır, çarıq, mest, nalım…bu sözler sizge tanışmı? Evelden qırımtatarlar böyle ayaqqap kiygenler.