Qırımtatar qadın-qızlarınıñ ştanları tobuqqa qadar yetmek kerek edi

Qırımtatar qadın-qızları daima ştan kiye ediler. Olar pek keñ ve uzun olıp, tobuqnı qapatqanlar.