Qırımtatar qadın-qızları saçları arasında dua saqlağanlar

Hucur dep, tüşünirsiñiz, amma, evel zamanları qadın-qızlar dualarnı boyun, üstüne ve atta, saçları arasında saqlap taqqanlar.