Qırım pıçaqları bütün dünyağa meşur edi

Qırım hanlığında yapılğan pıçaqlar dünyaca meşur olğanlar. Bu aqta 1950-nci seneleri Qırımnı ziyaret etken fransız alimi Şarl de Peyssonnel yazğan edi.