Qırım paytahtında «Buza» adlı tükân çalışa edi

Evelleri Qırımda buza içimligi o qadar meşur edi ki, atta Aqmescitte böyle tükân bar edi. Bu aqta «The Qirim» Instagram saifesi malümat bere.