Keçmi̇şni̇ araştirmaq zamani!

TARİH|SADECE FAKT

Qadimiy zamanlarda qırımtatarlar arasında kiyiz çoq yayğın edi

Qadimiy zamanlarda qırımtatarlar kiyizni çoq qullana ediler. Ondan urba ve ev donatmalarını tike ediler. Kiyizni em esnafta, em de tsehlerde yapa ediler.