Qadimiy zamanlarda qırımtatar maramaları nasıl olğan?

Marama qırımtatar qadın qıyafetiniñ esas qısımlarından biri olğan. Çeşit şekilde toqulğan maramalar qadın-qızlarnı yaraştırmaqnen beraber, belli bir mananı taşığan.

Marama qırımtatar qadın qıyafetiniñ esas qısımlarından biri olğan. Çeşit şekilde toqulğan maramalar qadın-qızlarnı yaraştırmaqnen beraber, belli bir mananı taşığan.