Qadimiy zamandarda qırımtatar qadın-qızları nasıl ilvanlar taqa ediler?

İlvanlar daima qırımtatar milliy qıyafetiniñ ayırılmaz parçası edi. Eski zamanlarda qırımtatar qadın-qızları nasıl ilvanlar taqqanlar? Bizim nevbetteki levhamız bu mevzuğa bağışlana.