Ne içün qırımtatarlar ruslarğa «qazaq» deyler?

Qırımtatarlar turmuşta ruslarnı «qazaq» ya da «kazak» dep adlandıralar. Bu söz ne müsbet, ne de menfiy mananı taşıy. «The QIRIM» blogı bu sözniñ peyda olmasını añlattı.