İdil ve Don özenleri kanalınıñ birinci leyhasını qırımtatarı teklif etken edi

İdil ve Don özenleri arasında kanalınıñ birinci leyhasını 16-ncı asırda Kefeniñ begler-beyi Kasım paşa teklif etken edi.

Levha Osman Aqçoqraqlınıñ «İzbrannıye soçineniya po istorii, arheologii, etnografii» kitabına esaslanaraq azırlandı.