Evel zamanlarda qırımtatarlar arasında professional çalğıcılar yoq edi

Qadimiy zamanlarda qıımtatar halqı arasında muzıkanen zenaat olaraq oğraşmağa mümkün degil edi. Öyle olsa toylarda ve bayramlarda kim çala edi?