Ecdatlarımız başlarına ne kiygenler?

Fes, qalpaq, marama, taqiye…Qadimiy zamanlarda ecatlarımız başlarına ne kiygenler?