Qırımtatarlarda 40 raqamı

40 raqamı çeşit dinlerde emiyetke malik bir sayıdır. Qırımtatarlarda bu raqam din, medeniyet, urf-adetlerde müim bir rol oynay. Bu raqamnen doğuv ve ölüm bağlı olıp, 60 sayısı atalar sözleri ve aytımlarda da rastkele.