Keçmi̇şni̇ araştirmaq zamani!

TARİH|MİRAS

Qırımtatar qadın-qızlar adları

Şifiye, Bekcana, Mazis — siyrek rastkelgen qırımtatar qadın–qızlar adlarınen tanış olmağa teklif etemiz.