Qırımtatar qadın-qızlar adları

Şifiye, Bekcana, Mazis — siyrek rastkelgen qırımtatar qadın–qızlar adlarınen tanış olmağa teklif etemiz.