Keçmi̇şni̇ araştirmaq zamani!

TARİH|MİRAS

Qırımtatar atalar sözleri ve aytımlar

Atalar sözleri ve aytımlar halqnıñ ikmetini ifadeley. Teesüf ki, zemaneviy ayatımızda bu aytımlarnı siyrek qullanamız. Bir qaç ata sözü ve aytımnen tanış olmağa teklif etemiz.