Qırımtatar cemaatı Ayşe Seytmuratovanı 85 yıllığınen hayırlay

«Mikrofon qarşısıda Ayşe Seytmuratova!». 1970-80-ncı yıllarda qırımtatarları radio qarşısında oturıp, bu selâmlavnı sabırsızlıqnen bekler edi. O yılları ille şu yayın qırımtatatarlar aqqında yekâne aqiqat menbası edi. Öz halqınıñ şanlı qızı— Ayşe Seytmuratova bugün 85 yaşını toldurdı.