Meşur qırımtatar horeografı Ali Alimov 90 yıllıq yubileyni qayd etti

Qırımtatar oyun sanatınıñ namlı temsilcisi Ali Alimov 90 yıllıq yubileyni qayd etti! Meşur oyuncı, horeograf ve ocanı hayırlamaq içün yaqınları, dostları,  «Uçan-Su» ve «Fidanlar» taqımlarınıñ mezunları toplandı.