1906 senesi Qırımda birinci musulman qadın mecmuası çıqtı

“Alem-i Nisvan” adlı birinci musulman qadın mecmuası qırımtatar tilinde neşir etildi. Onıñ baş muarriri ulu mütefekkir İsmail Gasprinskiyniñ qızı Şefiqa Gasprinskaya oldı!