1-nci Qırımtatar qurultayında qadınlar

1917 senesi 1-nci qırımtatar qurultayında 5 qadın iştirak etti. Ve olar anda sadece yaraşıq içün davet etilmediler. Anife Bodaninskaya, Hatice Avcı, İlhamiye Tohtarova, Emine Şabarova ve elbetteki, Şefiqa Gasprinskaya halq içün müimden müim qararlarnıñ qabul etilmesine aktiv isse qoştılar. Qurultayda qırımtatar qadınları dünyada birinciler sırasında saylanmaq ve saylamaq aqqına malik oldılar.