Rusiye mekteplerinde ana tilini ögrenmek – şarttır

Ana tili ögrenüv programmaları mevcut olğan Rusiye mekteplerinde bu ders mecburen ögretilecek. Bunıñnen beraber, ana-baba bala içün tuvğan tilni özleri seçecekler. Keçenlerde RF Devlet Duması tuvğan til derslerinen bağlı qanunnı qabul etti.