Turmuş eşyaları aqqında tapmacalar

Sizge tiktim kölmek, qalpaq, özüm ise qaldım çıplaq. Aceba, laf ne aqqında kete eken? Turmuş eşyaları aqqında tapmacalar azırladıq.