Keçmi̇şni̇ araştirmaq zamani!

TASİL|ANA TİLİMİZNİ ÖGRENEMİZ|TARİH|MİRAS

Saranlıq aqqında qırımtatar atalar sözleri

Açköz toymaz, hırsız bayımaz. Diqqatıñızğa avale ettigimiz atalar sözleri saranlıq aqqında. Bu illet aqqında başqa atalar sözlerini de bilesiñmiz?

https://youtu.be/tsBSq3yU8FE