Saranlıq aqqında qırımtatar atalar sözleri

Açköz toymaz, hırsız bayımaz. Diqqatıñızğa avale ettigimiz atalar sözleri saranlıq aqqında. Bu illet aqqında başqa atalar sözlerini de bilesiñmiz?