Keçmi̇şni̇ araştirmaq zamani!

TASİL|ANA TİLİMİZNİ ÖGRENEMİZ

Sağlıq aqqında qırımtatar atalar sözleri

«Sağlığım – baylığım», – deyler qırımtatarlar sağlıq aqqında. Siziñ diqqatıñızda bugünde-bugün pek müim olğan sağlıq aqqında atalar sözlerini avale etemiz.