Nazik noqta ve qup-quru yanmaq: qırımtatar frazeologizmle

Qırımtatar tili turğun ibarelerge zengindir. Frazeologizmler laqırdıda ne qadar çoq qullanılsa, tilimiz o qadar dülber ve ifadeli olur. Bu işte siz içün azırladığımız işbu frazeologizmler yardım eter.