«İşke sarılmaq», «köz boyamaq» — ana tilmizdeki frazeologizmler

Tilimizdeki ibare ve frazeologizmler er türlü vaziyetni ve insan tabiatını tasvir ete bile. Frazeologizmler ile tanış etmege devam etemiz.