Keçmi̇şni̇ araştirmaq zamani!

TASİL|ANA TİLİMİZNİ ÖGRENEMİZ|TARİH|MİRAS

Göñlüñdeki –tiliñde qırımtatar atalar sözleri

Qırımtatar atalar sözleri maqtançaqlıq, ahmaqlıq, tenbellik, açközlikni mısqıllay. Ve aksine safdillik, namuslılıq, müteşekkirlikni maqulley. İşbu atalar sözleri bunı tasdiqlaylar