Keçmi̇şni̇ araştirmaq zamani!

TASİL|ANA TİLİMİZNİ ÖGRENEMİZ

Birlik aqqında qırımtatar atalar sözleri

Halqımız birlik ceetinden çoq acizdir. Belki bu sebepten birlik mevzusında o qadar çoq ata sözleri uydurılğandır. Olardan bir qaç danesini ayrıca qayd etmek ister edik.