Birlik aqqında qırımtatar atalar sözleri

Halqımız birlik ceetinden çoq acizdir. Belki bu sebepten birlik mevzusında o qadar çoq ata sözleri uydurılğandır. Olardan bir qaç danesini ayrıca qayd etmek ister edik.