Qadıasker defterleriniñ mücizeviy qurtarılması

Qırım hanlığınıñ 17-18-nci asırlarğa ait mahkeme cedvelleri az qaldı yoq olacaq edi, olarnıñ tek bir qısımı foto kopiyalar şekilinde saqlanıp qaldı. 20-nci asırnıñ ortasında bu defterler bir şişe raqığa Qırım ülkeşınaslıq müzeyinden satın alındı. Mında bu qıymetli vesiqalarnen soba yaqıla edi.