Qırımlı dizayner Lenara Osman ilvanlar kölektsiyasını taqdim etti

Qırımlı qadın-qızları içün yahşı haber- dizayner Lenara Osman ilvanlar kölektsiyasını taqdim etti. O, evelleri çıqarılğan «Feza» urba kollektsiyasınıñ yaraşığı oldı.