Qırım tarzındaki «Aq quşlar gölü»

Qırımda aq quşlar gölü bar. Göl Kezlev şeeriniñ civarında yerleşip, Sivaş gölüniñ bir qısımı sayıla. Er kün mında insanlar kelip, aq quşlarnı baqa ve aşatalar.